top of page

KKTC İŞ HUKUKU

KURS KAPSAMI:

22/1992 sayılı İş Yasası, Hizmet Akdi, İşçi ve İşveren İlişkisi, Ücret, Yıllık İzin Hakları, ILO Sözleşmeleri, Haklı Fesih ve Haksız Fesih, İşten Durdurma ve Haklar, Yasal Haklar ve Mahkemede İş Davaları Süreci.


Kurs Tarihleri: 6 Aralık'tan itibaren her Çarşamba

Saat: 18.00 - 20.00

Ücret: 1.200 TL


Her türlü bilgi ve kayıt işlemleri için :

🖥 educyprus.com (Online Ödeme & Hızlı Kayıt)

✉️ info@educyprus.com

📱+90 533 838 50 06


Kurs ülkemizde ciddi ihtiyaç duyulan bir alanda özel olarak hazırlanmış içeriğiyle 3 hafta boyunca İş Hukukunun tüm detaylarını ele alacak.

Eğitim, avukatlar, avukat stajyerleri, Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Esnaf ve Zanaatlarlar Odası üyeleri, küçük ve orta ölçekli işletmeler, kendi hesabına çalışan kişiler, büyük şirketlerin insan kaynakları, muhasebe, operasyonel işler yürüten birimlerde çalışan ve profesyonel meslek sahibi olan herkesin katılımına açıktır.

Bu kursta 22/1992 sayılı İş Yasası ve düzenlemelerini, haklı fesih-haksız fesih durumlarını, işletmelerin yasal yükümlülüklerini ve ödemeleri gereken tazminatları, iş uyuşmazlığında gerek işçilerin gerekse de işverenlerin haklarını, uzlaşı olmaması durumunda mahkemedeki yargılama usulünü ve bugüne kadar verilen mahkeme kararlarını öğrenecekler. Yasal tazminat hesaplamalarının nasıl yapılacağının da öğretileceği kurs özellikle uygulama ağırlıklı olup güncel yaşanan süreçlerle ilgili çözüm odaklı öneriler de sunmaktadır.

KİMLER KATILABİLİR?

- Sanayi Odası, Ticaret Odası, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası üyeleri,

- Küçük ve orta ölçekli işletmelerin sahipleri, temsilcileri, direktörleri,

- Avukatlar, avukat stajyerleri,

- Kendi hesabına işletme sahibi olup yanında işçi çalıştıranlar,

- Çok sayıda çalışanı olan şirketlerin sahipleri, temsilcileri, direktörleri,

- Muhasipler, muhasebe çalışanları, şirketlerin muhasebe birim çalışanları.

- İnsan kaynakları (HR) birim sorumluları, çalışanları işe alan, çalışma koşullarından sorumlu olan ve işten durdurma işlemini yürüten bölüm amirleri, çalışanları,

- Yeni iş açmayı düşünen ve/veya Kuzey Kıbrıs'a yatırım aşamasında olan girişimciler,

- KKTC iş hukuku ve çalışma hayatı ile ilgilenen profesyoneller (avukat, muhasip, iş insanları, akademisyenler)


HAFTALIK KURS PROGRAMI:


1.Hafta:

- İş Hukukuna Giriş, Tarihsel Boyut ve Hakların Gelişimi

- İş Hukukunun Temel İlkeleri

- Çalışanın Yasal Hakları,

- İşçi Lehine Yorum İlkesi,

- Çalışma Hayatı ve İşçi İşveren İlişkilerinde Güncel Tartışmalar,

- Mahkemelerin İş Uyuşmazlıklarındaki Rolü.

- İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nda 'İşveren Sorumluluğu',

- 22/92 sayılı İş Yasası'nın Kapsamı ve Yasa'nın Tefsiri,

- Hizmet Akdinin Niteliği, İçeriği ve Önemi.

- ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Sözleşmeleri/Yasaları,


2.Hafta:

- 22/92 sayılı İş Yasası'nda Ücret,

- Çalışanın İzin Hakları,

- Haklı Fesih ve Haksız Fesih, Geçersiz Fesih Halleri ve Sonuçları,

- İş İlişkisi Devam Ederken İşçi ve İşveren Hakları,

- Karşılıklı Sorumluluklar,

- Disiplin ve Uyarı İşlemleri, Uyarı Yazıları ve Önemi.

​- İşçinin Haklı ve Haksız Nedenlerle İşten Durdurulması,

- İhbar Süreleri ve İhbarname Yazımı.


3.Hafta:

- Geçersiz Fesih Halinde Haklar,

- İş Uyuşmazlığının Bulunduğu Mahkemede Yargılama Usulü,

- Tarafların Yasal Hakları,

- Dava Açma ve Taleplerde Neler Yer Almalı,

- İşçinin ve İşverenin Tazminat Hakları,

- Tazminatın Hesaplanması,

- Mahkemelerin İş Uyuşmazlıklarında Verdiği Kararlar/İçtihatlar.

Katılımcı kişi ve/veya işletmelere kurs sonunda sertifika verilecektir.Comments


bottom of page