top of page

Siyaset Felsefesi ve Devlet

Türkçe / Turkish

KURS KAPSAMI:

Siyaset Felsefesine Giriş, Antik Çağlardan Aydınlanma Çağına Devlet, Aydınlanma Çağından Modern Çağa Devlet, Çağdaş Devlet Felsefesi.

 

Siyaset Felsefesi özünde felsefenin bir dalı olmakla birlikte, temel hareket noktası ‘Yönetim Sorunu’dur. Kuramsal ve normatif bir disiplin olarak ‘olması gereken’ ile ilgilenir. Bunu yaparken ise halihazırda ‘var olan’ dan beslenmek zorundadır. İnsanlığın tarihsel deneyiminde bu sebeple Devlet olgusu ön plana çıkar. Gerçekten de devlet olgusunu incelemeden, siyaset felsefesinin diğer çetrefilli konuları olan Özgürlük, Eşitlik, Adalet, Demokrasi, Feminizm ya da Ekoloji gibi konuları ele almak faydasız olacaktır. Yönetim sorunu en genel hatlarıyla Devlet kuramında kristalleşir. Bu ders, yönetim sorununu siyaset felsefesi ve Devlet kuramı boyutlarıyla tarihsel bir pencereden ele almayı ve gelecekteki Devletin düşünsel yapı taşlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

 

KİMLER KATILABİLİR?

 

- Siyaset bilimi, felsefe, sosyoloji ve hukuka ilgi duyanlar, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler öğrencileri, sosyal bilimler alanında çalışan ve/veya akademik çalışmalar yürüten, düşünmeye ve özellikle felsefeye meraklı olan herkese açıktır.

EĞİTMEN: Yrd.Doç.Dr. Tutku Tuğyan

 

KURS TARİHLERİ: 23 Ağustos - 13 Eylül (4 Hafta)

 

KURS SAATLERİ: 17.00 - 19.00 - Salı

 

ÜCRET:  750 TL

 

ONLINE: Tüm eğitimler online platformlar üzerinden yapılacaktır.

 

HANGİ KONULARI ÖĞRENECEKSİNİZ?

HAFTALIK KURS PROGRAMI:

1.Hafta: Ders 1. Siyaset Felsefesine Giriş: Devlet Problemi

- Siyaset Felsefesi Nedir?
- Siyaset Felsefesinde Kavramlar
- Siyaset Felsefesinde Devlet Kavramı
- Sınırlamalar, Tarihsel Yaklaşım

2.Hafta: Ders 2. Antik Çağlardan Aydınlanma Çağına Devlet: İdealizm

- Antik Yunan ve Roma’da Devlet Problemi: [Sofokles] [Platon] [Aristoteles] [Polybios] [Cicero]
- Antik Yunan ve Roma’da Devletin siyasi ve hukuki tezahürleri
- Ortaçağ ve Tanrısal Devlet: [Thomas Acquinas] [İbn Haldun] [Machiavelli] [Bodin]

3.Hafta: Ders 3. Aydınlanma Çağından Modern Çağa Devlet: Pozitivizm

- Felsefede Aydınlanma devrimi: [Descartes] ve Rasyonalizm

- Liberalizm: [Hobbes] vs [Locke] [Spinoza] [J.J. Rousseau] [J. Bentham] [A. Smith] [J.S.Mill]
- Liberalizmin Siyasi ve Hukuki Tezahürleri
- Alman İdealizmi: [Kant] [Hegel]
- Toplumculuk: [R. Owen] [Proudhon] [Marx]
- Diyalektik Materyalizm
- Toplumculuğun Siyasal ve Hukuki Tezahürleri

4.Hafta: Ders 4. Çağdaş Devlet Felsefesi: Post-Modernite ve Yankıları
- 20. Yüzyıl Deneyiminde İmparatorlukların dönüşümü: Faşizm
– Sosyal Demokrasi – Neo Liberalizm: [G. Gentile] [C.Schmitt] [Bernstein] [Rawls] [F.Hayek]
- Post-Modernite ve Siyaset Felsefesi: [L.Strauss] [Foucault] [Nozick] [Chomsky][Wallerstein] [Zijek] [Naess]

01.jpg
bottom of page