Kanada Federalizmi: Anayasa, Hukuk Sistemi ve Siyaset

750.00 TL

6 saat

HİZMET KAPSAMI

Dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip 2.ülkesi olan Kanada kendi içerisinde ve yine kendine özgü birçok idari, anayasal ve hukuki altyapıya sahiptir. Çokkültürlü yapısı, sosyal politikaları, siyasi partileri ile elbette Quebec ayrılıkçı hareketinin de aktarılacağı kursta temel federalist ilkeler çerçevesinde Kanada'nın anayasal tarihine ve yapısına değinilecektir.