Genel Kamu Hukuku ve Hukuk Teorisi

750.00 TL

8 saat

HİZMET KAPSAMI

Devlet kuramı, modern devlet öncesi siyasal iktidar, modern devletin doğuşu ve kurumsallaşması, ulus devletler, demokrasi, çoğulculuk, küreselleşme ve ulus devletin dönüşümü, hak ve özgürlükler gibi birçok konunun ele alınacağı kurs özellikle hukuk ve siyaset felsefesine ilgi duyanlara yöneliktir.