top of page

İnsan Hakları Boyutuyla Kıbrıs Ceza Yargılaması Kursu (Kıbrıs Ceza Hukuku)

Güncelleme tarihi: 23 Ağu 2023

CEZA HUKUKUNA İNSAN HAKLARIYLA BAKMAK...


KURS KAPSAMI: Daha önce 'Kıbrıs Ceza Hukuku' başlığıyla açılan kurs, bu eğitim modülünde insan hakları odaklı bir eğitim içeriğini hedefliyor. Günümüzde medyaya sıklıkla yansıyan olaylardan hareketle ceza yargılaması açısından KKTC'nin ne durumda olduğu, haklarımızın neler olduğu, medya okumalarının nasıl yapılması gerektiği ve uygulamadaki sorunların neler olduğunun aktarılacağı kursta ayrıca ceza mevzuatının en temel iki yasası olan Fasıl 154-Fasıl 155'deki ceza hukukuna ilişkin düzenlemeler, Ceza Yasası'ndaki suçlar ve cezalar, gerek uluslararası sözleşmelerde ve gerekse mevzuatta yer alan haklarımız, mahkeme karar incelemeleri yapılacaktır.KİMLER KATILABİLİR? - Avukatlar, stajyer avukatlar, kamu görevlileri, basın emekçileri ve KKTC hukuku ve özellikle insan hakları alanında çalışma yürüten veya ilgilenen herkese açık. - Her yaş grubundan herkes katılabilir. KURS TARİHLERİ: 6 EYLÜL'DEN İTİBAREN HER ÇARŞAMBA. KURS SAATLERİ: 17.30 - 20.30 saatleri arasında. ÜCRET: 850.00 TL ONLINE: Tüm eğitimler online (ZOOM) platformlar ve eş zamanlı olarak YÜZ YÜZE yapılacaktır. HANGİ KONULARI ÖĞRENECEKSİNİZ? CISSE’de hukuk programları arasında bulunan “Kıbrıs Ceza Hukuku” kursunda gündelik hayatımızda her an karşılaştığımız, basında, sosyal medyada gördüğümüz haberleri nasıl değerlendirmemiz gerektiği, ceza yargılamasının temel kurallarıyla birlikte anlatılacak. Teminat nedir, kefalet koşulları, tutuklama hakkı, polisin yetkileri, makul güç kullanma, ceza yargılaması safhaları özellikle insan hakları boyutuyla ele alınacak. Bireyin gözaltına alınması, tutuklanması, mahkemeye sevki ve sonraki süreçler nasıl işliyor? Bu süreç içerisinde bireyin hakları nelerdir? Ceza yargılamasında duruşma usulü, Ağır Ceza Mahkemesi’nde izlenen usul ve sanık hakları anayasal çerçevede tüm ayrıntılarıyla incelenecek. İNSAN HAKLARI ODAKLI bir eğitim olup adli yardım, çocuk ve genç suçluların yargılanması gibi özellikle gerek teoride ve pratikte gerekse de uluslararası düzenlemeler ışığında nelerin nasıl olması gerektiği yönünde ayrıca kapsamlı bir eğitimi de içermektedir. KKTC ceza mevzuatının en temel iki yasası olan Fasıl 154 ve Fasıl 155'deki ceza hukukuna ilişkin düzenlemeler, Ceza Yasası'ndaki suçlar ve cezalar, gerek uluslararası sözleşmelerde ve gerekse mevzuatta yer alan haklarımız, mahkeme kararlarının tetkiki ile birlikte okunacak. Katılımcıların kurs sonunda gündelik hayatta medya okuryazarlığının geliştirilmesi, vatandaş olarak haklarının öğretilmesi, olası bir yargılama usulüne maruz kalındığında ise işleyecek süreç hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Her bireyin mutlaka öğrenmesi gerekenler, etraflıca hazırlanan sunumlarla öğretilecek. Kısa süreli ancak dolu dolu içeriğiyle “İnsan Hakları Boyutuyla Kıbrıs Ceza Yargılaması Kursu”nu kaçırmayın! Kursa herkes katılabilir. Stajyer avukatlar, hukuk öğrencileri, kamu görevlileri, basın çalışanlarının katılması özellikle tavsiye edilir. HAFTALIK KURS PROGRAMI: 1.Hafta: Temel İnsan Hakları ve Sanık Hakları temelinde özgürlükler hukuku, karşılaştırmalı KKTC Anayasası ve temel hak-özgürlükler, Mahkemeler Yasası ile yargılama usulüne giriş. 2.Hafta: Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası, ceza yargılama usulü, tutuklama, arama, ceza davası ve ithamname, polisin yetkileri. Fasıl 154 Ceza Yasası, suçlar ve cezalar, ceza türleri, çocuk ve genç yargılamaları, temel sanık hakları ve içtihat kararları. Mahkemenin haklar ve özgürlükler bağlamında ürettiği önemli içtihatlar, dünyada önemli davalarda yaşananlar ve güncel tartışmalar.

Comments


bottom of page