top of page

Anayasa Hukuku ve Genel Hukuk Teorisi 

Güncelleme tarihi: 23 Ağu 2023

KURS KAPSAMI:

Anayasacılık Hareketleri, Devlet Kuramı, Modern Devlet Öncesi Siyasal İktidar, Modern Devletin Doğuşu ve Kurumsallaşması, Ulus Devletler, Demokrasi, Çoğulculuk, Küreselleşme ve Ulus Devletin Dönüşümü, Hak ve Özgürlükler, Erkler Ayrılığı, Egemenlik, Hukuk Teorileri ve Düşünürler, İnsan Hakları ve Günümüz.


Her türlü bilgi ve kayıt işlemleri için :

🖥 educyprus.com (Online Ödeme & Hızlı Kayıt)

✉️ info@educyprus.com

📱+90 533 838 50 06

Anayasa Hukuku ve Genel Hukuk Teorisi 
Anayasa Hukuku ve Genel Hukuk Teorisi 


Kurs anayasa hukukunun tarihine, gelişimine, özellikle hak ve özgürlükler odaklı gelişmelere, devlet kuramlarına, bu konudaki farklı dönemlerdeki farklı fikirlere, hukuk teorilerine, bugün halen tartışılır olan kavramlara, egemenlik, hukuk devleti, demokrasi ve adalet kavramlarına değinmekte ve özellikle katılımcılara birçok tartışma konusu arasından özgürce tartışacakları alanlar yaratıp farklı bakış açıları kazandırarak bu alanlarda daha fazla düşünmeye, araştırmaya ve sorgulamaya sevk etmeyi hedeflemektedir.

KİMLER KATILABİLİR?

Siyaset bilimi ve hukuk temel konularına hakim olmak isteyenler, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler öğrencileri, gazeteciler, basın emekçileri, kamu görevlileri ve bu alana ilgi duyan herkes katılabilir.

HANGİ KONULARI ÖĞRENECEKSİNİZ?

HAFTALIK KURS PROGRAMI:

1.Hafta: - Modern Devlet Öncesi Siyasal İktidar,

- Modern Devletin Doğuşu ve Kurumsallaşması,

- Monarşiler Dönemi,

- Ulus Devlet ve Bugün.

- Tartışma: Gündelik Yaşamda Devlet Nedir?

2.Hafta: - Toplum Sözleşmesi, John Locke, Montesquieu, Rousseau,

- Genel İrade, Yönetim Biçimleri, Egemenlik, Kuvvetler Ayrılığı Teorileri.

- Tartışma: Çoğunluğun İradesi Üstün Müdür?

- Tartışma: Azınlıkların Haklarını Kim Koruyacak?

3.Hafta: - Küreselleşme ve Ulus Devletlerin Dönüşümü,

- Hak ve Özgürlükler ve İnsan Hakları,

- Hukuk Teorileri ve Adalet Kavramı.

- Tartışma: Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali Nasıl Yorumlanmalı?

- Tartışma: Kendi Kaderini Tayin Hakkı Herkese Mi?

4.Hafta: - Anayasacılığın Ortaya Çıkışı,

- Anayasaların Yapımı ve Değiştirilmesi, Kurucu İktidar, Tali Kurucu İktidar,

- Kurumsal Anayasa Hukuku, Hukuk Devleti, Yönetim ve Devlet Biçimleri.

- Tartışma: Kurucu İktidar Anayasayı Yapma Gücünü Nereden Alıyor?

- Tartışma: Hukuk Devleti Olmazsa...?

5.Hafta: - Demokrasi Kavramı,

- Özgürlükler Hukuku,

- Haklar, Düzenlenmesi, Sınırlanması ve Güvence İlkeleri.

- Tartışma: Bugünün Dünyası ve Özgürlükler Rejimi Ne Durumda?

- Tartışma: Demokrasi İndeksi ve Coğrafyamız.


Comments


bottom of page