top of page
Image by Sean Pollock

İşletmeler İçin

  KKTC İş Hukuku Kursu  

Türkçe / Turkish

KURS KAPSAMI:

22/1992 sayılı İş Yasası, Hizmet Akdi, İşçi ve İşveren İlişkisi, Ücret, Yıllık İzin Hakları, ILO Sözleşmeleri, Haklı Fesih ve Haksız Fesih, İşten Durdurma ve Haklar, Yasal Haklar ve Mahkemede İş Davaları Süreci.

CISSE Hukuk Programları bünyesinde

'İşletmeler İçin KKTC İş Hukuku' kursu başlıyor.

Kurs ülkemizde ciddi ihtiyaç duyulan bir alanda, işletmeler için özel olarak hazırlanmış içeriğiyle 3 hafta boyunca İş Hukukunun tüm detaylarını ele alacak.

 

Online yapılacak eğitim, Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Esnaf ve Zanaatlarlar Odası üyeleri, küçük ve orta ölçekli işletmeler, kendi hesabına çalışan kişiler, büyük şirketlerin insan kaynakları, muhasebe, operasyonel işler yürüten birimlerde çalışan ve profesyonel meslek sahibi olan herkesin katılımına açıktır.

 

10 Aralık Cumartesi günü başlayacak olan kurs her hafta, iki grup olarak Cuma ve Cumartesi günleri düzenlenecek.

Haftasonu ve haftaiçi katılımcıları bu kursta 22/1992 sayılı İş Yasası ve düzenlemelerini, haklı fesih-haksız fesih durumlarını, işletmelerin yasal yükümlülüklerini ve ödemeleri gereken tazminatları, iş uyuşmazlığında gerek işçilerin gerekse de işverenlerin haklarını, uzlaşı olmaması durumunda mahkemedeki yargılama usulünü ve bugüne kadar verilen mahkeme kararlarını öğrenecekler. Yasal tazminat hesaplamalarının nasıl yapılacağının da öğretileceği kurs özellikle uygulama ağırlıklı olup güncel yaşanan süreçlerle ilgili çözüm odaklı öneriler de sunmaktadır. 

KİMLER KATILABİLİR?

- Sanayi Odası, Ticaret Odası, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası üyeleri,

- Küçük ve orta ölçekli işletmelerin sahipleri, temsilcileri, direktörleri,

- Kendi hesabına işletme sahibi olup yanında işçi çalıştıranlar,

- Çok sayıda çalışanı olan şirketlerin sahipleri, temsilcileri, direktörleri,

- Muhasipler, muhasebe çalışanları, şirketlerin muhasebe birim çalışanları.

- İnsan kaynakları (HR) birim sorumluları, çalışanları işe alan, çalışma koşullarından sorumlu olan ve işten durdurma işlemini yürüten bölüm amirleri, çalışanları,

- Yeni iş açmayı düşünen ve/veya Kuzey Kıbrıs'a yatırım aşamasında olan girişimciler,

- KKTC iş hukuku ve çalışma hayatı ile ilgilenen profesyoneller (avukat, muhasip, iş insanları, akademisyenler)

5

KURS TARİHLERİ:  İLERİ TARİHTE DUYURULACAK. LÜTFEN ÖN KAYIT YAPINIZ.

 

KURS SAATLERİ:  DUYURULACAK

 

ÜCRET:  DUYURULACAK

 

ONLINE: Tüm eğitimler online platformlar (ZOOM) üzerinden yapılacaktır.

 

KURSUN KAPSAMI:

HAFTALIK KURS PROGRAMI:

1.Hafta: 

- İş Hukukuna Giriş, Tarihsel Boyut ve Hakların Gelişimi

- İş Hukukunun Temel İlkeleri

- Çalışanın Yasal Hakları,

- İşçi Lehine Yorum İlkesi,

- Çalışma Hayatı ve İşçi İşveren İlişkilerinde Güncel Tartışmalar,

- Mahkemelerin İş Uyuşmazlıklarındaki Rolü.

- İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nda 'İşveren Sorumluluğu',

- 22/92 sayılı İş Yasası'nın Kapsamı ve Yasa'nın Tefsiri,

- Hizmet Akdinin Niteliği, İçeriği ve Önemi. 

2.Hafta:

ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Sözleşmeleri/Yasaları,

- 22/92 sayılı İş Yasası'nda Ücret,

- Çalışanın İzin Hakları,

- Haklı Fesih ve Haksız Fesih, Geçersiz Fesih Halleri ve Sonuçları,

- İş İlişkisi Devam Ederken İşçi ve İşveren Hakları,

- Karşılıklı Sorumluluklar,

- Disiplin ve Uyarı İşlemleri, Uyarı Yazıları ve Önemi.

3.Hafta:

- İşçinin Haklı ve Haksız Nedenlerle İşten Durdurulması,

- İhbar Süreleri ve İhbarname Yazımı,

- Geçersiz Fesih Halinde Haklar,

- İş Uyuşmazlığının Bulunduğu Mahkemede Yargılama Usulü,

- Tarafların Yasal Hakları,

- Dava Açma ve Taleplerde Neler Yer Almalı,

- İşçinin ve İşverenin Tazminat Hakları,

- Tazminatın Hesaplanması,

- Mahkemelerin İş Uyuşmazlıklarında Verdiği Kararlar/İçtihatlar.

Katılımcı kişi ve/veya işletmelere kurs sonunda sertifika verilecektir.

kktc_İşletmeler_İş Hukuku_Tarih Güncellenmiş_30102022.jpg
Beyaz Dalgalar

Öğretim Görevlisi Hakkında

TACAN REYNAR

ESKİ KIDEMLİ YARGIÇ, HUKUKÇU

1982 yılında Kıbrıs - Lefkoşa'da doğdu. 2004 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve akabinde avukatlık yapmaya başladı. Öğrencilik yıllarından itibaren birçok sivil toplum örgütünde görev aldı ve birçok çalışmaya katkı koydu. Yüksek lisansını Kamu Hukuku alanında yaptı ve yüksek lisans tezini güncellenmiş haliyle daha sonra "Karşılaştırmalı Federal Devlet" ismiyle kitap haline getirdi. Yargıçlık görevine atanmadan önce DAÜ Hukuk Fakültesi'nde bir dönem KKTC İdare ve Anayasa Hukuku dersleri verdi.
2010 yılında yargıçlığa atanan Reynar, 8 yıllık görev süresi boyunca birçok hukuk, aile ve ceza mahkemesinde görev aldı. 2018 yılının Mayıs ayında Lefkoşa Ceza Mahkemesi'nde Kıdemli Yargıç olarak çalıştığı bir esnada bu görevinden istifa etti. Reynar, istifa gerekçelerini "Neden istifa?" başlıklı açıklama ile kamuoyu ile paylaştıktan sonra Yenidüzen Gazetesi'nde haftalık köşe yazarlığı yapmaya başladı.
Özellikle siyaset, kamu hukuku, insan hakları ve uluslararası ceza yargılaması üzerine Harvard, Yale, Leiden, Pennsylvaina, Virginia, Middlesex, Londra (University of London), University of Alberta (Kanada), University of Geneva gibi birçok üniversite yanında, Amnesty International, Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası kuruluşların sertifika ve eğitim programlarına katılmış, ayrıca The New York Times Gazetesi'nin medya okulu olan The School of NYT'da  'How to Think and Write Like a Critic' kursunu da tamamlamıştır. 
Şu anda Kanada'da aktif olarak serbest yazarlık yanında, hukuk alanında akademik çalışmalarını da sürdürmektedir.
2022 yılının Haziran ayında uluslararası online eğitim platformu CISSE'yi (Cyprus International Social Sciences Education) kurdu. CISSE'nin direktörü olan Reynar, iyi derecede İngilizce, orta derecede Fransızca ve İspanyolca bilmektedir.
Reynar 2022 yılında ifade özgürlüğüne, diğer insan hak ve özgürlüklerine, Kutlu Adalı’nın mücadelesi ve düşüncelerine sahip çıktığı nedeniyle 21.Kutlu Adalı Onur Ödülü’ne layık görüldü.

  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn
tacan resim.jpeg

Sertifikalı Kurslar

CISSE'de bütün kurslar sertifikalıdır ve kurs ücretine dahildir. Kurs sonunda sizden online sertifika için ek bir ücret talep edilmez.

Her kurs sonunda alacağınız sertifika örneği.

Talep etmeniz halinde İngilizce dilinde ayrıca düzenlenir ve size ücretsiz online gönderilir.

CISSE Example.png

 Nasıl Alınır? 

CISSE'nin kısa ve uzun programlarının herhangi birini bitirdiğinizde okul ve öğretmen imzalı sertifika almaya hak kazanırsınız. Talebinize bağlı olarak sertifikanıza ek olarak ayrıca derste öğrendiğiniz konuları da içeren ders çizelgesi de eklenir.

 Sosyal Medyada Paylaşın 

CISSE sertifikaları online paylaşıma açıktır. Dilerseniz sertifikanızı Linkedin'de profilinize ekleyin, dilerseniz de diğer her türlü sosyal medya ortamında paylaşın. Sertifikaların tümü size kurs sonunda PDF olarak gönderilir. Talebinize bağlı olarak ayrıca basılı sertifikanızı adresinize de gönderebiliriz.

 CISSE hangi ülkeye kayıtlıdır? 

Kısa adıyla CISSE (Cyprus International Social Sciences Education) bir eğitim kurumu sıfatıyla Kanada-Ontario eyaletine kayıtlıdır. Aldığınız sertifikalarda CISSE adresi Kanada olarak görülecektir. Bu sertifikanızı Kanada'dan bir kurumdan aldığınız anlamına gelmektedir.

Başka sorunuz mu var? Bize sorun.

bottom of page