top of page

Genel Kamu Hukuku

Türkçe / Turkish

KURS KAPSAMI:

Devlet Kuramı, Modern Devlet Öncesi Siyasal İktidar, Modern Devletin Doğuşu ve Kurumsallaşması, Ulus Devletler, Demokrasi, Çoğulculuk, Küreselleşme ve Ulus Devletin Dönüşümü, Hak ve Özgürlükler.

KİMLER KATILABİLİR?

 

- Siyaset bilimi ve hukuk temel konularına hakim olmak isteyenler, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler öğrencileri, kamu görevlileri, mahkemeler teşkilatı çalışanları ve bu alana ilgi duyan herkes katılabilir. 

 

KURS TARİHLERİ: Duyurulacak (4 Hafta)

 

KURS SAATLERİ: 19.00 - 21.00 - Pazartesi

 

ÜCRET:  Duyurulacak.

 

ONLINE: Tüm eğitimler online platformlar üzerinden yapılacaktır.

 

HANGİ KONULARI ÖĞRENECEKSİNİZ?

HAFTALIK KURS PROGRAMI:

1.Hafta: Modern Devlet Öncesi Siyasal İktidar, Site Devleti, Eski Yunan ve Siyasal Metinler, Platon, Aristoteles, Roma İmparatorluğu ve Orta Çağda Feodal Yönetim.

2.Hafta: Modern Devletin Doğuşu ve Kurumsallaşması, Monarşiler Dönemi, Machiavelli, Bodin, Hobbes ve Ulus Devlet.

3.Hafta: Toplum Sözleşmesi, John Locke, Montesquieu, Genel İrade, Yönetim Biçimleri, Egemenlik, Kuvvetler Ayrılığı.

4.Hafta: Küreselleşme ve Ulus Devletlerin Dönüşümü, Hak ve Özgürlükler ve İnsan Hakları.

08.jpg
bottom of page