top of page

KKTC Hukukunda Layiha Yazımı ve Dava Hazırlama Kursu

Ücret:

2,000 TL

Süre:

10 saat

İçerik:

SERTİFİKALI

KKTC Hukuk Sistemi'nde dava hazırlama süreci, layiha yazımı, talep takriri, müdafaa, müdafaaya cevap, tüm istidalar ve diğer tüm mahkeme aşamalarında usule ilişkin kuralların anlatılacağı kurs özellikle stajyer avukatların veya mesleğe yeni başlamış avukatların yararlanabileceği içerikte hazırlandı. Kursta usule ilişkin içtihat kararlarına da değinilecek ve bir avukatın dava ikame edeceğinde nelere dikkat etmesi gerektiği aktarılacak. Örnek dava ve layiha yazımının da yapılacağı kurs sonunda katılımcının birçok konuda (hukuk, aile, YİM ve Anayasa Mahkemesi) dava hazırlayabilecek ve yazabilecek düzeye erişmesi hedeflenmektedir.

Daha geniş bilgi ve kayıt için arayın: +90 533 838 50 06

bottom of page