top of page

Genel Kamu Hukuku ve Hukuk Teorisi

Ücret:

1,250 TL

Süre:

8 saat

İçerik:

SERTİFİKALI

Devlet kuramı, modern devlet öncesi siyasal iktidar, modern devletin doğuşu ve kurumsallaşması, ulus devletler, demokrasi, çoğulculuk, küreselleşme ve ulus devletin dönüşümü, hak ve özgürlükler gibi birçok konunun ele alınacağı kurs özellikle hukuk ve siyaset felsefesine ilgi duyanlara yöneliktir. 

Daha geniş bilgi ve kayıt için arayın: +90 533 838 50 06

bottom of page